Sunday, August 16, 2009

สารเคมีในชีวิตประจำวัน


เนื้อหา สารเคมีในชีวิตประจำวันที่น่าสนใจ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


http://ednet.kku.ac.th/~sumcha/chem/pages/content.htm

Thursday, June 25, 2009

การขยายพันธุ์พืช


การตอนกิ่ง
18 มิถุนายน 2552
เด็กเรียนตอนกิ่ง